Dongguan Company:

Address:Xinan Road, xitou houjie Town, Dongguan City, Guangdong province, China     Traffic Map

Tel:0769-85591726

Fax:0769-85593013

Email: sales@antech.com.hk


Shanghai Office:

Address:

Tel: 021-54248662

Fax: 021-54248669


Chengdu Office:

Address:

Tel: 028-83250687

Fax: 028-83250687


Shenyang Office:

Address:

Tel: 024-62483506

Fax: 024-62633569


+ROOM 21 11/F BLOCK A1 YAU TONG INDUSTRIAL CITY 17 KO FAI ROAD YAU TONG HONG KONG +INFO@ANTECH.COM.HK +Tel: 852 27275471 +Fax: 852 23470153